94-ാമത് ഓസ്‌കര്‍ ; മികച്ച നടന്‍ വില്‍ സ്മിത്ത്, നടി ജെസിക്ക, 'കോഡ' മികച്ച ചിത്രം
banner