'ബാറോസ്'; നടന്‍ പ്രതാപ് പോത്തന്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രവും പോസ്റ്റും വയറലായി
banner