ഉഷ ടീച്ചര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്ന 'ചിന്നു' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററെത്തി
banner