'ദസറ' ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ സ്‌പെഷ്യല്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി
banner