പൂര്‍ണ്ണമായി ഖത്തറില്‍ ചിത്രീകരിച്ച, പ്രവാസി കുട്ടികളുടെ കഥയുമായി 'എല്‍മര്‍' ഫെബ്രുവരി 17ന് എത്തും
banner