'ജാക്‌സണ്‍ ബസാര്‍ യൂത്ത്' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
banner