അജിത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്ക് കാരണം 'കാപ്പ'യില്‍ നിന്നും മഞ്ജു വാര്യര്‍ പിന്മാറി
banner