പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം 'കടുവ'യുടെ പുതിയ പോസ്റ്ററുകള്‍ ശ്രദ്ധേയമായി
banner