ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ നായകനാകുന്ന 'ഖാലി പേഴ്‌സ്' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
banner