'ലളിതം സുന്ദരം' ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിസ്‌നി ഹോട്ട് സ്റ്റാറില്‍...
banner