സംവിധായകന്‍ ലാല്‍ ജോസിന്റെ ശബ്ദത്തിലെത്തിയ മ്യൂസിക്കല്‍ വീഡിയോ തരംഗമാവുന്നു...
banner