'ആദിത്യ കരികാല'നായി വിക്രം; 'പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍' പുതിയ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍...
banner