എം. ശശികുമാര്‍, നിക്കി ഗല്‍ റാണി ചിത്രം 'രാജവംശം' ഡിസംബര്‍ 10ന് തീയെറ്ററുകളിലെത്തും
banner