പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ്.എന്‍. സ്വാമി സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്
banner