ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്റെ 'സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കു' ജനുവരി 14ന് തീയേറ്ററുകളില്‍...
banner