എസ്.ജെ. സിനു, അമിത് ചക്കാലയ്ക്കല്‍ ടീമിന്റെ 'തേര്'; പുതിയ പോസ്റ്ററെത്തി
banner