അജിത് ചിത്രമായ 'വലിമയ്' മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസായി
banner