'വീകം' ഒക്ടോബര്‍ പതിനെട്ടിന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും
banner