'വെള്ളരിപട്ടണം' രണ്ടാമത്തെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി
banner