പ്രേമത്തീനാളവുമായി 'വെള്ളരിപട്ടണ'ത്തിന്റെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി
banner