വിജയ് സേതുപതി-സൂരി-വെട്രിമാരന്‍ ചിത്രം, 'വിടുതലൈ'
banner