ആസിഫ് അലി, ജിസ് ജോയ് ചിത്രം 'ഇന്നലെ വരെ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററെത്തി
banner