സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലൊരുക്കിയ മതസൗഹാര്‍ദ്ദ സിനിമ 'ബി. അബു' ഫസ്റ്റ്‌ഷോസില്‍...
banner