'ഭീഷ്മ പര്‍വ്വത്തിലെ ശ്രീനാഥ് ഭാസി പാടിയ 'പറുദീസ...' എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഗാനം റിലീസായി
banner