ഗോകുലം മൂവീസ്, വൈശാഖ്, ഉദയകൃഷ്ണ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ 'ബ്രൂസ് ലി' ഒരുങ്ങുന്നു...
banner