'ചാട്ടുളി' ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തു
banner