സിനിമ നിര്‍മ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ ജി എസ്സ് പണിക്കര്‍ അന്തരിച്ചു
banner