'മിന്നല്‍ മുരളി' യിലൂടെ വീണ്ടും പുരസ്‌കാര പെരുമയില്‍ ഗുരു സോമസുന്ദരം
banner