പൃഥ്വിരാജ്, ബേസില്‍ എന്നിവര്‍ ഒന്നിക്കുന്ന 'ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലനടയില്‍'
banner