'ഹെവന്‍' 'U' സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്; ജൂണ്‍ 17ന് റിലീസ്
banner