തെസ്‌നി ഖാന്‍ ഇനി സംവിധായിക; 'ഇസ്തിരി' സൈന മൂവീസില്‍
banner