വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, പുരി ജഗന്നാഥ് എന്നിവര്‍ ഒന്നിക്കുന്ന 'ജെജിഎം'
banner