പൃഥ്വിരാജ്-ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രം 'കാപ്പ'യുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി
banner