സിദ്ധിഖ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന 'കണ്ണാടി'; മാര്‍ച്ച് 29ന് പാലക്കാട് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും
banner