'കട്ടീസ് ഗ്യാങ്' പൂജയും സ്വിച്ചോണ്‍ കര്‍മ്മവും ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസും നടന്നു
banner