വണ്‍ഡേ ഫിലിംസിന്റെ 'കുപ്പീന്ന് വന്ന ഭൂതം' ഹരിദാസ് സംവിധായകന്‍, റാഫിയുടെ തിരക്കഥ
banner