'കുരുതി'യുടെ പൂജ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് മല്ലിക സുകുമാരന്‍ വിളക്ക് കൊളുത്തി
banner