'മലയാള സിനിമയിലെ ആ ധീരനായയോദ്ധാവിന്റെ ചങ്കൂറ്റമാണ് എനിക്ക് പ്രചോദനമായത്': മനീഷ് കുറുപ്പ്
banner