അധിന്‍ ഒള്ളൂര്‍ നായകനാവുന്ന 'മാഗല്യ കുരുക്ക്' ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസായി
banner