സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 'മേ ഹൂം മൂസ' ലിറിക്ക് വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി
banner