യുവ സംവിധായിക അനീറ്റ അഗസ്റ്റിന്റെ 'മൂരി' എന്ന സിനിമ ജനുവരിയില്‍ തിയേറ്ററിലെത്തും
banner