നീലവെളിച്ചത്തില്‍ 'ഭാര്‍ഗവി'യായി റിമ കല്ലിങ്കല്‍
banner