'ഒരു ഭയങ്കര കാമുകന്‍' സൈന മൂവീസിലൂടെ റിലീസായി
banner