പി പദ്മരാജന്‍ ചലച്ചിത്ര, സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
banner