'പ്രകാശന്‍ പറക്കട്ടെ' ഒഫിഷ്യല്‍ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തു
banner