സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രജനികാന്ത് ലൈക പ്രൊഡക്ഷന്‍സുമായി രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു
banner