വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ ആലപിച്ച 'രമണി പൊന്നമ്മിണി'യിലെ ഗാനം റലീസായി
banner