മെരിലാന്റ് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ പി. സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ മകന്‍ എസ്. കുമാര്‍ അന്തരിച്ചു
banner