കൊല്ലം തുളസിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ അഭിനയിക്കുന്ന 'സമാന്തര പക്ഷികള്‍'
banner