സാമന്തയും, ദേവ് മോഹനും ഒന്നിക്കുന്ന 'ശാകുന്തളം' നവംബര്‍ 4 മുതല്‍ തീയേറ്ററുകളില്‍
banner